Phân biệt bản quốc tế - khóa mạng iPhone 5s của các nhà mạng thông dụng của Mỹ

Nhà mạng AT&T
Bản quốc tế: Nếu như bạn mua tại Apple store sẽ ở dạng "full retail price device only".
Bản Khóa mạng/Locked: Nếu bạn mua ở Apple store với mức giá ưu đãi,hoặc mua tại nhà mạng AT&T,hoặc từ bên thứ 3.

Nhà mạng Verizon
Bản quốc tế: Không cần quan tâm đến vì tất cả Verizon iPhone 5S models và iPhone 5C models đều được mở mạng. Theo luật của FCC dành cho các dòng điện thoại LTE của Verizon .
Nhà mạng T-Mobile
Bản quốc tế: Nếu mua tại Apple store thì nó ở dạng "full retail"
Locked: Nếu mua tại nhà mạng hoặc các cửa hàng bán lẻ thì là bản Locked.
Bên mình đã có thể mở mạng T-mobile với giá hấp dẫn .
Yêu cầu máy phải được mua trên 40 ngày.
Nhà mạng
Sprint
Unlocked: Bạn chỉ có thể mở mạng tại trung tâm của nhà mạng và sau 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng bạn có thể yêu cầu nhà mạng mở khóa khi đã trả đầy đủ các khoản phí còn lại của hợp đồng.
Locked: Mặc định là bản Khóa mạng/Locked bất kể bạn mua tại cửa hàng bán lẻ hay mua tại nhà mạng.
Chú ý: Máy đã mở khóa chỉ sử dụng được ngoài nước Mỹ. Nếu ở nước mỹ chỉ sử dụng được duy nhất mạng T-mobile

Để kiểm tra nhà mạng bạn đang sử dụng, đọc qua bài viết này http://www.ios-faq.com/2015/02/check-imei-iphone-mien-phi-tat-ca-model.html