Các model iPhone 5s Phiên bản quốc tế (Unlocked)

Bạn gặp rất nhiều iPhone 5s  có model lạ ngoài hàng ZP hoặc ZA mặc định là bản quốc tế, dưới đây là liệt kê của các phiên bản iPhone 5s quốc tế mà mình thu thập được:
Để kiểm tra nhà mạng máy bạn đang sử dụng có thể đọc qua bài viết này http://www.ios-faq.com/2015/02/check-imei-iphone-mien-phi-tat-ca-model.html


Máy của nhà mạng Úc

Australia iPhone 5s 16GB Space Grey Unlocked MF352X/A
Australia iPhone 5s 32GB Space Grey Unlocked MF355X/A
Australia iPhone 5s 64GB Space Grey Unlocked MF358X/A
Australia iPhone 5s 16GB Gold Unlocked MF354X/A
Australia iPhone 5s 32GB Gold Unlocked MF357X/A
Australia iPhone 5s 64GB Gold Unlocked MF360X/A
Australia iPhone 5s 16GB Silver Unlocked MF353X/A
Australia iPhone 5s 32GB Silver Unlocked MF356X/A
Australia iPhone 5s 64GB Silver Unlocked MF359X/A

Máy của nhà mạng Canada

Canada iPhone 5s 16GB Space Grey Unlocked ME296C/A
Canada iPhone 5s 32GB Space Grey Unlocked ME299C/A
Canada iPhone 5s 64GB Space Grey Unlocked ME302C/A
Canada iPhone 5s 16GB Gold Unlocked ME298C/A
Canada iPhone 5s 32GB Gold Unlocked ME301C/A
Canada iPhone 5s 64GB Gold Unlocked ME304C/A
Canada iPhone 5s 16GB Silver Unlocked ME297C/A
Canada iPhone 5s 32GB Silver Unlocked ME300C/A
Canada iPhone 5s 64GB Silver Unlocked ME303C/A

Máy của nhà mạng Anh

United Kingdom iPhone 5s 16GB Space Grey Unlocked ME432B/A
United Kingdom iPhone 5s 32GB Space Grey Unlocked ME435B/A
United Kingdom iPhone 5s 64GB Space Grey Unlocked ME438B/A
United Kingdom iPhone 5s 16GB Gold Unlocked ME434B/A
United Kingdom iPhone 5s 32GB Gold Unlocked ME437B/A
United Kingdom iPhone 5s 64GB Gold Unlocked ME440B/A
United Kingdom iPhone 5s 16GB Silver Unlocked ME433B/A
United Kingdom iPhone 5s 32GB Silver Unlocked ME436B/A
United Kingdom iPhone 5s 64GB Silver Unlocked ME439B/A

Để tra nhanh hơn các bạn có thể vào http://imeidata.xyz nhập model là có kết quả trong 3s