Tra cứu nhà mạng iPhone 6s theo model nhanh nhất

Dựa vào model phía sau nắp lưng iPhone 6s, các bạn có thể nhanh chóng tra ra được các nhà mạng thường gặp mà mình sẽ liệt kê dưới đây.
iPhone 6s Rose Gold


Nhà mạng Sprint USA 
Mã nhận diện khi restore/ update iOS : iPhone 6s - iPhone8,1 - A1688 

iPhone 6s phiên bản 16GB màu xám đen MKT72LL/A
iPhone 6s phiên bản 64GB màu xám đen MKTE2LL/A
iPhone 6s phiên bản 128GB màu xám đen MKTG2LL/A

iPhone 6s phiên bản 16GB màu bạc MKT82LL/A
iPhone 6s phiên bản 64GB màu bạc MKTD2LL/A
iPhone 6s phiên bản 128GB màu bạc MKTH2LL/A

iPhone 6s phiên bản 16GB màu vàng MKT92LL/A
iPhone 6s phiên bản 64GB màu vàng MKTE2LL/A
iPhone 6s phiên bản 128GB màu vàng MKTJ2LL/A

iPhone 6s phiên bản 16GB màu (màu vàng hồng) MKTA2LL/A
iPhone 6s phiên bản 64GB màu (màu vàng hồng) MKTF2LL/A
iPhone 6s phiên bản 128GB màu (màu vàng hồng) MKTK2LL/A


Nhà mạng Verizon
Mã nhận diện khi restore/ update iOS : iPhone 6s - iPhone8,1 - A1688 
iPhone 6s Space Gray phiên bản 16GB màu xám đen MKRR2LL/A
iPhone 6s Space Gray phiên bản 64Gb màu xám đen MKRY2LL/A
iPhone 6s Space Gray phiên bản 128Gb màu xám đen MKT32LL/A

iPhone 6s Silver phiên bản 16GB màu bạc MKRT2LL/A
iPhone 6s Silver phiên bản 64Gb màu bạc MKT02LL/A
iPhone 6s Silver phiên bản 128Gb màu bạc MKT42LL/A

iPhone 6s Gold phiên bản 16GB màu vàng MKRW2LL/A
iPhone 6s Gold phiên bản 64GB màu vàng MKT12LL/A
iPhone 6s Gold phiên bản 128GB màu vàng MKT52LL/A

iPhone 6s Rose Gold phiên bản 16GB (màu vàng hồng) MKRX2LL/A
iPhone 6s Rose Gold phiên bản 64GB (màu vàng hồng) MKT22LL/A
iPhone 6s Rose Gold phiên bản 128GB (màu vàng hồng) MKT62LL/A

Nhà mạng T-mobile USA ( Mở khóa & trả trước)
Mã nhận diện khi restore/ update iOS : iPhone 6s - iPhone8,1 - A1688

iPhone 6s Space Gray phiên bản 16GB màu xám đen MKQX2LL/A
iPhone 6s Space Gray phiên bản 64GB màu xám đen MKR32LL/A
iPhone 6s Space Gray phiên bản 128GB màu xám đen MKR72LL/A

iPhone 6s Silver phiên bản 16GB màu bạc MKQY2LL/A
iPhone 6s Silver phiên bản 64Gb màu bạc MKR42LL/A
iPhone 6s Silver phiên bản 128Gb màu bạc MKR82LL/A

iPhone 6s Gold phiên bản 16GB màu vàng MKR12LL/A
iPhone 6s Gold phiên bản 64GB màu vàng MKR52LL/A
iPhone 6s Gold phiên bản 128GB màu vàng MKR92LL/A

iPhone 6s Rose Gold phiên bản 16GB (màu vàng hồng) MKR22LL/A
iPhone 6s Rose Gold phiên bản 64GB (màu vàng hồng) MKR62LL/A
iPhone 6s Rose Gold phiên bản 128GB (màu vàng hồng) MKRA2LL/A

 Nhà mạng AT&T USA
Mã nhận diện khi restore/ update iOS : iPhone 6s - iPhone8,1 - A1688

iPhone 6s Space Gray phiên bản 16GB màu xám đen MKQ52LL/A
iPhone 6s Space Gray phiên bản 64GB màu xám đen MKQ92LL/A
iPhone 6s Space Gray phiên bản 128GB màu xám đen MKQE2LL/A

iPhone 6s Silver phiên bản 16GB màu bạc MKQ62LL/A
iPhone 6s Silver phiên bản 64GB màu bạc MKQA2LL/A
iPhone 6s Silver phiên bản 128GB màu bạc MKQF2LL/A

iPhone 6s Gold phiên bản 16GB màu vàng MKQ72LL/A
iPhone 6s Gold phiên bản 64GB màu vàng MKQC2LL/A
iPhone 6s Gold phiên bản 128GB màu vàng MKQG2LL/A

iPhone 6s Rose Gold phiên bản 16GB (màu vàng hồng) MKQ82LL/A
iPhone 6s Rose Gold phiên bản 64GB (màu vàng hồng) MKQD2LL/A
iPhone 6s Rose Gold phiên bản 128GB (màu vàng hồng) MKQH2LL/A

Phân phối cho thị trường Trung Quốc đại lục ( Mainland China)
Mã nhận diện khi restore/ update iOS : iPhone 6s - iPhone8,1 - A1700

iPhone 6s Space Gray phiên bản 16GB màu xám đen ML7C2CH/A
iPhone 6s Space Gray phiên bản 64GB màu xám đen ML7G2CH/A
iPhone 6s Space Gray phiên bản 128GB màu xám đen ML7L2CH/A

iPhone 6s Silver phiên bản 16GB màu bạc ML7D2CH/A
iPhone 6s Silver phiên bản 64GB màu bạc ML7H2CH/A
iPhone 6s Silver phiên bản 128GB màu bạc ML7M2CH/A

iPhone 6s Gold phiên bản 16GB màu vàng ML7E2CH/A
iPhone 6s Gold phiên bản 64GB màu vàng ML7J2CH/A
iPhone 6s Gold phiên bản 128GB màu vàng ML7N2CH/A

iPhone 6s Rose Gold phiên bản 16GB (màu vàng hồng) ML7F2CH/A
iPhone 6s Rose Gold phiên bản 64GB (màu vàng hồng) ML7K2CH/A
iPhone 6s Rose Gold phiên bản 128GB (màu vàng hồng) ML7P2CH/A

Để tra nhanh hơn các bạn có thể vào  https://iphonemodel.com nhập model là có kết quả trong 3s.
Để đảm bảo không bị dính iCloud khi active, các bạn dùng CÔNG CỤ CHECK ICLOUD.
Vui lòng ghi lại nguồn http://www.ios-faq.com khi trích dẫn hoặc sao chép nội dung bài viết này. Cảm ơn!