Tra nhà mạng iPhone 6s Plus theo model

Để kiểm tra nhà mạng nhanh và chính xác nhất khi các bạn mua iPhone 6s Plus xách tay từ Mỹ về, các bạn chỉ cần nhìn model ở mặt lưng của iPhone, sau đó tra theo bảng mã mình đã liệt kê ở dưới đây.
iPhone 6s Plus - Rose Gold ( Apple)


Nhà mạng Sprint USA 
Mã nhận diện khi restore/ update iOS : iPhone 6s Plus - iPhone8,2 - A1687 

iPhone 6s Plus phiên bản 16GB màu xám đen MKVN2LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 64GB màu xám đen MKVV2LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 128GB màu xám đen MKW02LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 16GB màu bạc MKVP2LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 64GB màu bạc MKVW2LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 128GB màu bạc MKW12LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 16GB màu vàng MKVQ2LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 64GB màu vàng MKVX2LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 128GB màu vàng MKW22LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 16GB màu (màu vàng hồng) MKVU2LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 64GB màu (màu vàng hồng) MKVY2LL/A
iPhone 6s Plus phiên bản 128GB màu (màu vàng hồng) MKW32LL/A

Nhà mạng Verizon
Mã nhận diện khi restore/ update iOS : iPhone 6s Plus - iPhone8,2 - A1687


iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 16GB màu xám đen MKV32LL/A
iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 64Gb màu xám đen MKV82LL/A
iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 128Gb màu xám đen MKVF2LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 16GB màu bạc MKV52LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 64Gb màu bạc MKV92LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 128Gb màu bạc MKVG2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 16GB màu vàng MKV62LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 64GB màu vàng MKVD2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 128GB màu vàng MKVH2LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 16GB (màu vàng hồng) MKV72LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 64GB (màu vàng hồng) MKVE2LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 128GB (màu vàng hồng) MKVJ2LL/A

Nhà mạng T-mobile USA ( Mở khóa & trả trước)
Mã nhận diện khi restore/ update iOS : iPhone 6s Plus - iPhone8,2 - A1687

iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 16GB màu xám đen MKUH2LL/A
iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 64GB màu xám đen MKUQ2LL/A
iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 128GB màu xám đen MKUX2LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 16GB màu bạc MKUJ2LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 64Gb màu bạc MKUU2LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 128Gb màu bạc MKUY2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 16GB màu vàng MKUN2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 64GB màu vàng MKUV2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 128GB màu vàng MKV12LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 16GB (màu vàng hồng) MKUP2LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 64GB (màu vàng hồng) MKUW2LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 128GB (màu vàng hồng) MKV22LL/A


 Nhà mạng AT&T USA
Mã nhận diện khi restore/ update iOS : iPhone 6s Plus - iPhone8,2 - A1687

iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 16GB màu xám đen MKTL2LL/A
iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 64GB màu xám đen MKTQ2LL/A
iPhone 6s Plus Space Gray phiên bản 128GB màu xám đen MKTV2LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 16GB màu bạc MKTM2LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 64GB màu bạc MKTR2LL/A
iPhone 6s Plus Silver phiên bản 128GB màu bạc MKTW2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 16GB màu vàng MKTN2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 64GB màu vàng MKTT2LL/A
iPhone 6s Plus Gold phiên bản 128GB màu vàng MKTX2LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 16GB (màu vàng hồng) MKTP2LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 64GB (màu vàng hồng) MKTU2LL/A
iPhone 6s Plus Rose Gold phiên bản 128GB (màu vàng hồng) MKTY2LL/A
Để tra nhanh hơn các bạn có thể vào https://iphonemodel.com nhập model là có kết quả trong 3s.
Để đảm bảo không bị dính iCloud khi active, các bạn dùng CÔNG CỤ CHECK ICLOUD.
Vui lòng ghi lại nguồn http://www.ios-faq.com khi trích dẫn hoặc sao chép nội dung bài viết này. Cảm ơn!