Cách tra model của iPhone 5s - AT&T,SPRINT,VERIZON,T-MOBILE

Model A1533 (GSM) và Model A1533 (CDMA) sẽ hoạt động với nhà mạng  AT&T, T-Mobile, và Verizon. Model A1453 của nhà mạng Sprint
Tham khảo thêm tại: http://www.apple.com/iphone/LTE/AT&T
iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) AT&T ME305LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) AT&T ME308LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) AT&T ME311LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) AT&T ME307LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) AT&T ME310LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) AT&T ME313LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) AT&T ME306LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) AT&T ME309LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) AT&T ME312LL/A

SPRINT
iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Sprint ME350LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Sprint ME353LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Sprint ME356LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Sprint ME352LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Sprint ME355LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Sprint ME358LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Sprint ME351LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Sprint ME354LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Sprint ME357LL/A

VERIZON
iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME341LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME344LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME347LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME343LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME346LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME349LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME342LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME345LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME348LL/A

T-MOBILE
iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME323LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME326LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME329LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME325LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME328LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME331LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME324LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME327LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME330LL/A

Để tra nhanh hơn các bạn có thể vào https://iphonemodel.com nhập model là có kết quả trong 3s
Các bạn cần kiểm tra máy mình đang là quốc tế/ khóa mạng nên đọc qua bài này http://www.ios-faq.com/2015/02/check-imei-iphone-mien-phi-tat-ca-model.html