Cách tra nhà mạng iPhone 6 Plus USA nhanh nhất

Mã nhận diện phiên bản iPhone 6 Plus - iPhone 7,1. Để xem model và serial các bạn có thể xem ở mặt lưng hoặc vào Cài đặt - Cài đặt chung - Giới thiệu . Thông tin mình cung cấp chỉ xác định nhà mạng gốc của máy, không thể kiểm tra được là Locked hay Unlocked . Để biết tình trạng máy hãy dành chút thời gian xem qua hướng dẫn trong bài viết này.
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép  hoặc trích dẫn lại bài viết này.

Image Credit: Apple Inc


Nhà mạng AT&T USA - Model A1522

Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 16GB - MGAN2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 64GB - MGAW2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 128GB - MGAR2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 16GB - MGAM2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 64GB - MGAV2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 128GB - MGAQ2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 16GB - MGAL2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 64GB - MGAU2LL/A,
Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 128GB - MGAP2LL/A

Nhà mạng T-Mobile - Model A1522

Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 16GB - MGC12LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 64GB - MGC72LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 128GB - MGC42LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 16GB - MGC02LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 64GB - MGC62LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 128GB - MGC32LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus màu xám 16GB - MGAX2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 64GB - MGC52LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 128GB - MGC22LL/A

Nhà mạng Sprint USA - Model A1524

Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 16GB - MGCX2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 64GB - MGD42LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 128GB - MGD12LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 16GB - MGCW2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 64GB - MGD32LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 128GB - MGD02LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 16GB - MGCV2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu xám 64GB - MGD22LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu xám 128GB - MGCY2LL/A

Nhà mạng Verizon USA - Model A1522

Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 16GB - MGCM2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 64GB - MGCU2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 128GB - MGCQ2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 16GB - MGCL2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 64GB - MGCT2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 128GB - MGCP2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 16GB - MGCK2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 64GB - MGCR2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 128GB - MGCN2LL/A

Các phiên bản mở khóa quốc tế - "Factory unlocked"

Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 16GB - MGAA2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 64GB - MGAK2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 128GB - MGAF2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 16GB - MGA92LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 64GB - MGAJ2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 128GB - MGAE2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus màu xám 16GB - MGA82LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 64GB - MGAH2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 128GB - MGAC2LL/A

Tra nhà mạng iPhone 6 Plus tại đây
Để tra nhanh hơn các bạn có thể vào https://iphonemodel.com nhập model là có kết quả trong 3s
Vui lòng ghi lại nguồn http://www.ios-faq.com khi trích dẫn hoặc sao chép nội dung bài viết này. Cảm ơn!