Cách tra nhà mạng iPhone 6 USA nhanh nhất

Dựa vào model và serial in nổi ở mặt sau chúng ta có thể nhanh chóng tra được nhà mạng gốc của máy lúc xuất xưởng. Từ đó, chúng ta có thể biết được máy đã thay vỏ, hoặc mở mạng lên quốc tế ( người bán vẫn thường nói là phiên bản quốc tế ) từ những thông tin mình cung cấp dưới đây. Bài viết do mình sưu tầm từ nhiều nguồn và tổng hợp lại để các bạn tiện theo dõi.
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép lại bài viết này.

Photo Credit: Apple, Inc
Nhà mạng AT&T USA - Không bao gồm US GSM Default

Phiên bản iPhone 6  màu vàng 16GB - MG4Q2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 64GB - MG502LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 128GB - MG4V2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 16GB - MG4P2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 64GB - MG4X2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 128GB - MG4U2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu xám 16GB - MG4N2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 64GB - MG4W2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 128GB - MG4R2LL/A

Nhà mạng T-Mobile dưới dạng "contract free"

Phiên bản iPhone 6  màu vàng 16GB - MG562LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 64GB - MG5D2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 128GB - MG592LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 16GB - MG552LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 64GB - MG582LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 128GB - MG582LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu xám 16GB - MG542LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 64GB - MG5A2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 128GB - MG572LL/A

Nhà mạng Sprint USA

Phiên bản iPhone 6  màu vàng 16GB - MG6C2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 64GB - MG6J2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 128GB - MG6F2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 16GB - MG6A2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 64GB - MG6H2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 128GB - MG6E2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu xám 16GB - MG692LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 64GB - MG6G2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 128GB - MG6D2LL/A


Nhà mạng Verizon USA

Phiên bản iPhone 6  màu vàng 16GB - MG5Y2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 64GB - MG652LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 128GB - MG622LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 16GB - MG5X2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 64GB - MG642LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 128GB - MG612LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu xám 16GB - MG5W2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 64GB - MG632LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 128GB - MG602LL/A

Các phiên bản mở khóa quốc tế - "Factory unlocked"

Phiên bản iPhone 6  màu vàng 16GB - MG492LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 64GB - MG4J2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 128GB - MG4E2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 16GB - MG482LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 64GB - MG4H2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 128GB - MG4C2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu xám 16GB - MG472LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 64GB - MG4F2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 128GB - MG4A2LL/A

Tra nhà mạng iPhone 6 Plus tại đây
Để tra nhanh hơn các bạn có thể vào https://iphonemodel.com nhập model là có kết quả trong 3s
Vui lòng ghi lại nguồn http://www.ios-faq.com khi trích dẫn hoặc sao chép nội dung bài viết này. Cảm ơn!