Cách nhận biết oldboot và newboot

1. Xem Serial Number:

Mở Cài đặt -> Cài đặt chung -> Thông tin (Settings> General> About)
Hàng Serial Number ghi 88930N983NP
Cột số thứ 3 (từ trái qua) là năm, 9=2009 (nếu là 0=2010, 1=2011, 2=2012)
Cột thứ 4 & 5 là số tuần trong năm, 30= tuần 30.

2. Cách phân biệt Old hay New-BootRom:

Serial Number từ tuần 41 năm 2009 trở về trước.
Serial Number từ tuần 42 năm 2009 trở về sau.3. Phân biệt The New 3GS 8GB chip Toshiba, SN: xx133xxxxxx:

Serial Number từ tuần 32 năm 2011 trở về trước, có thể nâng baseband của iPad (0.6.15).
Serial Number từ tuần 33 năm 2011 trở về sau, lỗi (-1) "NO ALL" khi nâng baseband của iPad (0.6.15).

Theo mình thì cách nhận biết chính xác nhất là dùng redsn0w, cắm iPhone vào là có kết quả ngay. Như hình minh họa thì redsn0w báo oldBR và baseband đang ở 05.14.02