Thông báo về sử dụng tên miền ios-faq.com

Nhằm tạo thuận lợi cho các bạn theo dõi các bài viết của Hỏi Đáp iOS dễ dàng hơn, chúng tôi đã đăng ký thêm tên miền http://hoidapios.com . Kể từ ngày 10/03/2017, website www.ios-faq.com sẽ chỉ post các bài viết có nội dụng bằng tiếng anh. Nội dung tiếng Việt sẽ được biên soạn và post trên http://hoidapios.com . Riêng fanpage vẫn duy trì nội dung tiếng Việt để các bạn tiện theo dõi.
Các tên miền sau vẫn sử dụng bình thường ( có giới hạn truy cập):
http://imei.com.vn
http://gsx.com.vn
http://appleid.com.vn
http://appleid.vn
https://iphonemodel.com

BQT kính báo tới toàn thể các bạn!