Kiểm tra dung lượng pin iPhone, iPad bằng Tongbu Assistant

Như các bài viết trước mình có hướng dẫn kiểm tra pin iPhone, iPad của các bạn bằng các phần mềm, tweak thông dụng, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm Tongbu Assistant để kiểm tra pin iPhone, iPad với độ chính xác và tin cậy khá cao.

Trước hết chúng ta cần phải cài đặt phần mềm Tongbu Assistant trên trang chủ của tongbu hoặc theo link Fshare 
Bật phần mềm lên chúng ta để ý phần khoanh đỏ biểu tượng viên pin

Nhấp vào đó ta có được các thông số và ý nghĩa như trong hình dưới đây:


Vui lòng ghi lại nguồn http://www.ios-faq.com khi trích dẫn hoặc sao chép nội dung bài viết này. Cảm ơn!