Cách gỡ bỏ "Songs of Innocence" của U2

Rất nhiều bạn gặp phiền toái với phần quà tặng " không cần đến" từ Apple dành cho người dùng là album Songs of Innocence của nhóm nhạc U2. Hôm nay mình làm hướng dẫn nhỏ cho các bạn nào chưa biết. Đầu tiên các bạn truy cập đường dẫn
https://buy.itunes.apple.com/WebObjects/MZFinance.woa/wa/offerOptOut
Nếu bạn muốn gở bỏ Songs of Innocence của U2 khỏi thư viện nhạc iTunes và mục mua iTunes, bạn có thể chọn để gở bỏ chúng. Một khi album đã được gở bỏ khỏi tài khoản của bạn, chúng sẽ không còn khả dụng để tải lại như mục mua trước. Nếu sau này bạn quyết định mua album, bạn sẽ phải thực hiện mua lại. Album này sẽ miễn phí cho mọi người đến ngày 13 Tháng 10 năm 2014 lúc 23:59 tại Hoa Kỳ và sẽ khả dụng để mua sau ngày này.


Sau đó nhấp vào Gỡ bỏ Album và nhập ID Apple mà các bạn đang sử dụng trong máy.


Sau đó có thông báo như hình dưới là bạn đã gỡ bỏ thành công