Tra model iPhone 5C Trung Quốc

Bài viết này sẽ giúp các bạn nhanh chóng tra cứu model iPhone 5C đang cầm trên tay có đúng so với thiết kế ban đầu xuất xưởng của nhà sản xuất hay không. Trong phạm vi bài viết này mình chỉ giới hạn một số model iPhone của nhà mạng China Telecom.
Tổng hợp các model iPhone 5C - nhà cung cấp mạng China Telecom
Để xem các model của nhà cung cấp mạng China Unicom và phiên bản 8GB các bạn tra cứu tại https://iphonemodel.com

iPhone 5C màu trắng 16GB - Mã model: MF364CH/A
iPhone 5C màu trắng 32GB - Mã model: MF369CH/A. 
iPhone 5C màu hồng 16GB - Mã model: MF368CH/A
iPhone 5C màu hồng 32GB - Mã model: MF373CH/A
iPhone 5C màu vàng 16GB - Mã model: MF365CH/A
iPhone 5C màu vàng 32GB - Mã model: MF307CH/A
iPhone 5C màu xanh da trời 16GB - Mã model: MF366CH/A
iPhone 5C màu xanh da trời 32GB - Mã model: MF371CH/A
iPhone 5C màu xanh lục 16GB - Mã model: MF367CH/A 
iPhone 5C màu xanh lục 32GB - Mã model: MF372CH/A

Lưu ý: iPhone 5C không có vỏ màu đen, vỏ màu vàng hồng nhé

Vui lòng ghi lại nguồn http://www.ios-faq.com khi trích dẫn hoặc sao chép nội dung bài viết này. Cảm ơn!