Cách tra model iPhone 6, 6 Plus - AT&T

Để xem model của máy các bạn có thể xem ở mặt lưng hoặc vào Cài đặt - Cài đặt chung - Giới thiệu.
Thông tin mình cung cấp chỉ xác định nhà mạng gốc của máy, không thể kiểm tra được là Locked hay Unlocked .
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép  hoặc trích dẫn lại bài viết này.
Credit: Apple Inc

Nhà mạng AT&T USA - Không bao gồm US GSM Default

Phiên bản iPhone 6  màu vàng 16GB - MG4Q2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 64GB - MG502LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu vàng 128GB - MG4V2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 16GB - MG4P2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 64GB - MG4X2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu trắng bạc 128GB - MG4U2LL/A

Phiên bản iPhone 6  màu xám 16GB - MG4N2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 64GB - MG4W2LL/A
Phiên bản iPhone 6  màu xám 128GB - MG4R2LL/A

iPhone 6 Plus - Nhà mạng AT&T USA - Model A1522

Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 16GB - MGAN2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu vàng 64GB - MGAW2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu vàng 128GB - MGAR2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 16GB - MGAM2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu trắng bạc 64GB - MGAV2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus màu trắng bạc 128GB - MGAQ2LL/A

Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 16GB - MGAL2LL/A
Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 64GB - MGAU2LL/A,
Phiên bản iPhone 6 plus  màu xám 128GB - MGAP2LL/A

Hoặc bạn có thể tra trực tiếp tại https://iphonemodel.com

Vui lòng ghi lại nguồn http://www.ios-faq.com khi trích dẫn hoặc sao chép nội dung bài viết này. Cảm ơn!