Mobile Substrate cập nhật phiên bản mới chính thức hỗ trợ iOS 7 & ARM64.

Saurik vừa thông báo trên twitter bản cập nhật Mobile Substrate v0.9.5000 (được đổi tên thành Cydia Substrate) hỗ trợ hoàn toàn iOS 7 và các thiết bị sử dụng chip A7 (iPhone 5s, iPad Air, iPad Mini Retina)Các bạn hãy gỡ bỏ bản Mobile Substrate Fix đi nhé, vào Cydia – Refresh và cập nhật hoặc cài đặt Mobile Substrate v0.9.5000 và vọc vạch nào…

Hiện tại thì đa số các tweak chưa hoạt động trên chip A7 cho tới khi các tweak cập nhật cho chip A7.